Header Ads

ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਉਪਰੋਕਤ ਵੀਡੀਓ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਵੀਡੀਓ  ਵੇਖੋ |


ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜਾਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇ ਅਸੀਂ  ਮੰਦਿਰ,ਮਸਜਿਦ  ਵ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਗਈਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤ੍ਰਾਹ ਇਸਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ |

1. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ 

ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ 50000+ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ 90% ਵਿਚਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ.

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਏਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂਸਕੇ . 3 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ.

(A) ਕਹਿ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸੰਜੀਵ ਨਹੀਂ  ਹੈ. ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਭੁੱਲ ਗਿਆ

(ਬੀ) ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਭਿਆਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

(ਸੀ) ਮੇਰੀ ਆਈਕਿਊ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ

(ਡੀ) ਏਆਈਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ

ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ

ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ

(ਏ) ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ

(ਬੀ) ਮੈਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ

(ਸੀ) ਮੈਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਈਏਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ. ਸਿਰਫ਼ ਡਰਪੋਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

(D) ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ

(ਈ) ਆਈਏਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਊਰਜਾ ਖਾਣੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸਫਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਾਂਗਾ .

ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ.

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹੋ

ਡਾਕਟਰ  ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ

ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ 

ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ.

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ. ਭਵਿੱਖ  ਤਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ |

ਮੈਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ. ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਯੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕਰੇਗਾ |

ਤੇ ਹਾਂ: ਮੈਂ ਲੱਭ ਗਯਾ -  ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਸ਼ਾਨਦਾਰ


ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੇਖਕ ਬਣਾਂਗਾ.

ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਲਾਧਿਆ ਬੋਝ ਹੈ | 

ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ Og mandino ( ਲੇਖਕ )  ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ. ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ 4000+ ਲੇਖ ਲਿਖੇ  ਮੈਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਧਿਆਨ ਆਈਏਐਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਈਏਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਇਆ , ਇਸ ਗੱਲ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਨਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ -ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਲਿਖਣਾ  ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ |

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਏਐਸ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਮੇਡੀ ਹੁਨਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ  ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ? ਆਪਣੇ ਕਾਮੇਡੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਾਮੇਡੀ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਫਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

(A) ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਕਤ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਹਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ?

ਬੱਸ ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਠਦੇ ਹੋ

ਬੱਸ ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ?

ਬੱਸ ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ  ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾ ਬੀੜੀ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਲੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੀਆ ਅੱਜ ਹੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਅਤੇ ਹਰਾ ਸਬਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ?

ਅਜ ਤੋਂ ਫਲ ਤੇ ਹਰਿਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ

 ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ

ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲੋ

ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਬਦਲੋ


ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ

ਆਦਮੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਤ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ |


(ਬੀ) ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੋਕਸ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ, ਹੱਸਣ, ਭਰੋਸੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਸਕਾਂਗੇ . ਇਸ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇਹ   ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਪਿਆਰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਫਰਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ | ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ  ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ | 


(ਸੀ) ਆਪਣੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  . ਆਪਣੀ ਸੁਆਦ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ. ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ. ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ. ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਹੇਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ.

No comments

Powered by Blogger.