Header Ads

ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਬਾਉਣ ਦੇ 5 ਫਾਇਦੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 32 ਵਾਰ ਚਬਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ:

1. ਭੋਜਨ ਕਦੇ ਵੀ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ

ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਕਦੇ ਵੀ  food pipe ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ, ਤਾਂ tusi ਭੋਜਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ Hovoge । ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਆਦਤ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਭੋਜਨ 'ਚ ਲਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪਾਚਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਲਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਲਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ, ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ, ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਈਬੀਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3. ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਕਬਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਬਜ਼ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

4. ਨਵਾਂ ਲਹੂ ਬਣਾਉਣਾ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਤ ਤੇਜ਼ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਪਾਚਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਬਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੋਗ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

5. ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਚਬਾਉਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ।Watch Video Tutorial


No comments

Powered by Blogger.